LOGO

Zoznam členov PS

Štatutári PS a hospodár
Predseda: Ing. Ján Šidla - Štatutár
Poľovný hosp.: Anton Bedenský
Tajomník: Ing. Miloš Zachar - Štatutár