LOGO

Poľovnícka spoločnosť Veperec PD Hontianske Moravce

"Poľovníctvo je súhrn činností zameraných na zachovanie, zveľaďovanie, ochranu a optimálne využívanie genofondu zveri ako prírodného bohatstva Slovenskej republiky. Je súčasťou tvorby, ochrany a využívania životného prostredia"
Zákon o poľovníctve

Vitajte!

Poľovnícka spoločnosť Veperec PD Hontianske Moravce

Poľovnícka spoločnosť Veperec PD Hontianske Moravce je dobrovoľnou spoločenskou organizáciou s právnou subjektivitou, ktorá združuje občanov, ktorí prejavujú záujem o prírodu a poľovníctvo. Združenie je organizačnou jednotkou Slovenského poľovníckeho zväzu a bolo založené v roku 1951 - zlúčením revírov Hontianske Moravce a Lišov pod názvom Poľovnícke združenie Tlstý vrch. V súčasnosti má 40 členov. Úlohou PS je v revíri zabezpečovať chov, ochranu a lov zveri, starať sa o životné prostredie zveri a viesť svojich členov k ochrane prírody, sebadisciplíne a dobrým vzťahom v kolektíve poľovníkov.

Ponuka verejnosti

Vážení zaujemcovia. Ponúkamé Vám predaj odstrelu trofejovej zveri.