LOGO

Niečo málo o nás a našej histórii

Poľovnícka spoločnosť VEPEREC pri PD Hontianske Moravce je dobrovoľnou spoločenskou organizáciou s právnou subjektivitou, ktorá združuje občanov, ktorí prejavujú záujem o prírodu a poľovníctvo. Spoločnosť je organizačnou jednotkou Slovenského poľovníckeho zväzu a bolo založené v roku v roku 1951 - zlúčením revírov Hontianske Moravce a Lišov pod názvom Poľovnícke združenie Tlstý vrch. V súčasnosti má 40 členov.
Úlohou PZ je v revíri zabezpečovať chov, ochranu a lov zveri, starať sa o životné prostredie zveri a viesť svojich členov k ochrane prírody, sebadisciplíne a dobrým vzťahom v kolektíve poľovníkov.