LOGO

Kontaktné infromácie

Naša pôsobnosť je koncentrovaná v Hontianskom regióne ...

pošlite nám správu!

Sídlo a kontakt

Poľovnícka spoločnosť VEPEREC pri PD Hontianske Moravce,
Hontianske Moravce
IČO: 31921256
DIČ: 2021149328

Tel: +421903801435
Mail: ivanstrelec40@gmail.com
pzhm@lisov.sk

Región pôsobnosti

HONT
Obvodný lesný úrad, Zvolen