LOGO

Cenník odstrelu, ubytovania a diviny v poľ. sezóne 2018

Tento cenník je platný od poslednej zmeny.
Posledná zmena 24.05.2018
Vyberte si oblasť záujmu:
pikto-jelen.png, 4,3kB


Jelenia zver

Poplatky za odstrel

Jelenica
Jelenča
Jeleň ihličiak
75 €
75 €
90 €
Jeleň podľa hmotnosti parožia (kg):
do 2,49
2,50 - 2,99
3,00 - 3,49
3,50 - 3,99
4,00 - 4,49
4,50 - 4,99
5,00 - 5,99
6,00 - 6,99
7,00 - 7,99
8,00 - 8,99
9,00 - 9,99
od 10,00

300 €
400 €
500 €
650 €
850 €
1000 €
1000 € + 4 €/10g
1400 € + 8,5 €/10g
2250 € + 9 €/10g
3150 € + 12 €/10g
4318 € + 15 €/10g
5686 € + 21 €/10g

bronz od 170 CIC
striebro od 190 CIC
zlato od 210 CIC

Postrieľanie

Jelenica, jelenča
Jeleň ihličiak
Jeleň (2 – 6 ročný)
Jeleň (7 ročný a viac)
50 €
50 €
350 €
650 €

Iné poplatky

Koža z jeleňa
120 €

Storno poplatok za zrušenie objednávky: 500,-€Hmotnosť parožia = celá lebka s parožím, bez spodnej čeľuste, bez zrážky.
Mäso sa predáva bez kože na kosti v celku. (cely ulovený kus)
pikto-srnec.png, 4,3kB


Srnčia zver

Doba lovu:

Srnec - 16. 05. -30. 09. Srna, srnča - 01. 09. -30. 12. Ruja - približne od 15. 07. – 10. 08

Poplatok za odstrel:

Srna, srnča - 30,-€ Srnec ihličiak vo veku 1 rok - 55,-€ Srnec (hmotnosť parožia v g) 49g - 200g 170,-€ 201g - 250g 170,-€ + 2,-€/1g 251g - 300g 180,-€ + 2,2 -€/1g 301g - 350g 270,-€ + 5,0 -€/1g 351g - 400g 490,-€ + 8,4,-€/1g 401g - 450g 910,-€ + 18,5-€/1g 451g - 500g 1590,-€ + 25,5-€/1g 501g a viac 2500,-€ + 40,-€/1g Medailové hodnoty: bronz od 105 CIC striebro od 115 CIC zlato od 130 CIC

Postrieľanie:

Srnec ihličiak, srna, srnča: - 25,-€ Srnec: - 150,-€

Iné poplatky:

Koža: 20,-€

Storno poplatok za zrušenie objednávky - 150,-€

Hmotnosť parožia = celá lebka s parožím, bez spodnej čeľuste, so zrážkou 90g. Váženie sa vykoná do 24 hodín po vybielení trofeje.
pikto-muflon.png, 4,3kB


Muflónia zver


Poplatok za odstrel:

NázovCena
Muflónča35 €
Mufloníca40 €
NázovCena
Muflón - podľa dĺžky rohov
do 39,99 cm130 €
od 40,00 cm do 49,99 cm320 €
od 50,00 cm do 59,99 cm490 €
od 60,00 cm490 € + 35 € za každý cm
od 70,00 cm840 € + 75 € za každý cm
od 80,00 cm1590 € + 105 € za každý cm
od 90,00 cm2640 € + 120 € za každý cm
*Akcia: Pri individuálnom love muflóna vo voľnej prírode pri ulovení dvoch kusov na osobu, počas jednej poľovnej akcie, druhý kus bodovo nižšej hodnoty je za poplatok 60% z poplatk za odstrel.

Postrieľanie:

NázovCena
Muflón320 €
Mufloníca30 €
Muflónča20 €

Storno poplatok za zrušenie objednávky - 200,-€


Iné poplatky:


Koža Muflón 30 €
Koža Muflónka, Muflónča 15 €
pikto-diviak.png, 4,3kB


Diviačia zver


Poplatok za odstrel:


Diviača 50,-€ Lanštiak do 50 kg 110,-€ Diviačica 330,-€ Diviak (primerná dĺžka dolných klov na vonkajšom oblúku v cm) Do 11,99 320,-€ 12,00 - 14,99 420,-€ 15,00 - 17,99 640,-€ 18,00 - 19,99 980,-€ 20,00 - 21,99 1 370,-€ 22,00 a viac 1 620,-€ + 34,-€/1mm Medailové hodnoty: bronz od 110 CIC striebro od 115 CIC zlato od 120 CIC

Postrieľanie:


Diviača: 30,-€ Lanštiak: 35,-€ Diviačica: 220,-€ Diviak : 450,-€

Iné poplatky:


Koža z: diviaka 110,-€ diviača, lanštiak, diviačica 30,-€

Storno poplatok za zrušenie objednávky - 200,-€


Dĺžka klov = priemer dĺžok na vonkajšom obvode klov. Hmotnosť do 50 kg = hmotnosť po vyvrhnutí s hlavou.
    
.png,


Danielia zver

Poplatok za odstrel:

NázovCena
Danielica, danielča40 €
Ihličiak60 €
Názov - hmotnosť parožiaCena
Daniel
do 1,49 kg210 €
1,50 - 1,99 kg390 €
2,00 - 2,49 kg695 €
od 2,50 kg695 € + 9,10 €/10g
3,00 kg1150 € + 14 €/10g
3,50 kg1850 € + 25 €/10g
4,00 kg2100 € + 33 €/10g

Postrieľanie:

NázovCena
Daniel340 €
Ihličiak30 €
Danielica, danielča25 €

Storno poplatok za zrušenie objednávky - 300,-€


pikto-spolocne.png, 13kB


Spoločné poľovačky na diviačiu zver a jeleniu zver


Cenník poplatkov štandovnéhona spoločné poľovačky:


  • Výška poplatku (štandovného) pre poplatkových hostí na spoločných poľovačkách, s možnosťou lovu diviačej zvery bez obmedzenia veku a pohlavia, a netrofejovej jelenej, danielej a muflonej zvery. Štandovné pre spoločné poľovačky v roku 2017 je stanovené na 260 Eur. Po prvom pohone je hosťom poskytnuté teplé kalorické občerstvenie a nealkoholický nápoj.


  • Mäso z diviny

    Predaj mäsa - diviny: všetky druhy mäsa sú predávané po vychladení, bez kože, po ošetrení zásahu.

    • Srnec, srna a srnča - predaj v celku (celý kus)bez kože, hlavy, ratíc, panenky a po zrážke za ranu od 2% do 7%) - 4,50EUR/1 kg
      - v prípade, že si zver uloví poplatkový hosť sám a ulovený kus si odkupuje, potom je cena - 4,00EUR/1 kg
    • Jeleň, jelenica a jelienča - predaj v celku (celý kus, výnimočne polovica) a po zrážke za ranu od 1% do 4%) - 4,50EUR/1 kg
      - v prípade, že si zver uloví poplatkový hosť sám a ulovený kus si odkupuje, potom je cena - 4,00EUR/1 kg
    • Muflón, muflónka a muflónča - predaj v celku (celý kus, výnimočne polovica) a po zrážke za ranu od 1% do 5%) - 3,00EUR/1 kg
      - v prípade, že si zver uloví poplatkový hosť sám a ulovený kus si odkupuje, potom je cena - 2,70EUR/1 kg
    • Diviak, diviača, lanštiak a bachiňa - predaj v celku (celý kus, výnimočne polovica) a po zrážke za ranu od 1% do 6%) - 3,50EUR/1 kg
      - v prípade, že si zver uloví poplatkový hosť sám a ulovený kus si odkupuje, potom je cena - 3,20EUR/1 kg
    pikto-ubytovanie.png, 13kB


    Ubytovanie: Poľovnícky dom Lišov

    Dva trojposteľové apartmány, spolu 6 postelí - 10,- € osoba/noc
    Kompletne vybavená kuchyňa a spoločenská miestnosť zo samostatným vstupom.
    (stravovanie je individuálne)
        
    psik medvedikovity.png,


    Škodná

    Psík medvedíkovitý   200,- €  vrátane kože
    Jazvec               190,- €  vrátane odberu uloveného jedinca
    Líška                30,- €   vrátane odberu uloveného jedinca
    
        

    Všeobecné podmienky
    1. Záujemcovia o poplatkový lov zveri zašlú vyplnenú objednávku (v prílohe) na adresu Poľovníckeho združenie Hontianske Moravce, alebo ivanstrelec40@gmail.com, pzhm@lisov.sk. Objednávka musí obsahovať presne definovaný druh zveri, vekovú triedu a termín poľovačky, o ktorú má hosť záujem. 2. PZ HM, môže od objednávateľa poľovačky požadovať zálohovú platbu vo výške 1/2 z predpokadanej odstreľovej taxy. 3. PZ HM, potvrdí akceptovanie žiadosti poľovníckeho poplatkového hosťa potvrdením prijatia objednávky a určí výšku zálohy (preddavku) s termínom dokedy je potrebné tento uhradiť na účet PZ, (resp. hosť dostane pozvanie na poľovačku). 4. Po potvrdení objednávky na poľovačku sa hosť skontaktuje s poľovným hospodárom za účelom dohodnutia podmienok a organizačného zabezpečenia poľovačky. 5. Denný organizačný poplatok sa účtuje vo výške 7,50 €/1 vychádzka, 15 €/2 vychádzky a zahŕňa poľovnícky doprovod a ostatné organizačné náklady. 6. Za použitie dopravného prostriedku PZ, alebo doprovodu sa účtuje 0,20 €/km. 7. Za ulovenie alebo postrelenie zveri, ktorej lov nebol sprievodcom povolený, bude účtovaná 100% prirážka. 8. Poplatok za postrelenie sa účtuje v prípade, že sa na nástrele nájde farba postrelenej zveri a jej dohľadávka poľovne upotrebiteľným psom bola neúspešná. 9. Hodnotenie trofeje (váženie, meranie) bude vykonané za prítomnosti poľovníckeho poplatkového hosťa do 24 hodín po vyvarení, (prípadné reklamácie môžu byť uplatnené najneskôr pri vyhotovení zápisu o love). 10. Po ukončení poľovníckej akcie sa vyhotoví zápis o love, ktorý slúži ako doklad pre zúčtovanie akcie. 11. Trofej bude hosťovi odovzdaná až po uhradení ceny poľovníckej akcie podľa zápisu o love. Zápis o love podpisuje aj poľovnícky hosť. 12. Na vyzvanie predloží poľovnícky hosť trofej ulovenej zveri na chovateľskú prehliadku. 13. Poľovný lístok a poistenie pre zahraničných poľovníkov sa účtujú osobitne. 14. Záväzná objednávka môže byť odrieknutá najneskôr v 14 dní pred konaním akcie.V prípade zrušenia v kratšom čase ako 4 dni pred konaním poľovačky sa účtuje stornopoplatok. 15. Podaním objednávky poľovný hosť vyjadruje svoj súhlas s uvedenými podmienkami poplatkového lovu zveri. Zmena cien je vyhradená.